Lokaliteter: Selvågvegen 160: 31.07.2020

Rapportør:Nina Elisabeth Bøe
Observatører:Nina Elisabeth Bøe
Lokalitet:Selvågvegen 160 (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:31.07.2020
Registrert:30.11.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:5
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen