Lokaliteter: Rogn, Hagane: 14.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:14.06.2020
Registrert:01.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma aspidiscana (Mørk gullrisengvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Metzneria metzneriella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny her. Truleg det vestlegaste og nordlegaste funn av arten til no.
© Nils Rogn (14.06.2020)
© Nils Rogn (14.06.2020)