Lokaliteter: Sørborg: 01.12.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:01.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Satt under utelyset vårt.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann