Lokaliteter: Rogn: 14.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.06.2020
Registrert:01.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lariciata (Lerkedvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen