Lokaliteter: Rogn: 27.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:27.06.2020
Registrert:01.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ingen vanleg art å få i fella her.
© Nils Rogn (27.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta psi (Psikveldfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Uventa nattfly å få her, fyrste funn i kommunen/regionen.
© Nils Rogn (27.06.2020)