Lokaliteter: Rogn: 18.07.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:18.07.2020
Registrert:02.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia mercurella (Båndmosemott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste registrering her. Id. av Kai Berggren.
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Anania terrealis (Jordengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Setina irrorella (Panterspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia olivata (Skogolivenmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Uvanleg mange funn av denne i sommar - til heilt ut i september (4/9).
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora vestianella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2020)
Stor Coleophora-art, ein god del større enn vandrekålmøllen på fotoet. Kai Berggren støttar identifiseringa.
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha idaei
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2020)