Lokaliteter: Nordvik: 06.12.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Stasjon:Fløytet
Dato:06.12.2020
Registrert:07.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på et vindu.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann