Lokaliteter: Rogn, Hagane: 17.07.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:17.07.2020
Registrert:08.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cochylidia heydeniana (Bakkestjernepraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art her.
© Nils Rogn (17.06.2020)
© Nils Rogn (17.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gnophos obfuscata (Klipperingmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia venosata (Marmordvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen