Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 30.07.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:30.07.2020
Registrert:09.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes distinctella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Meiner bestemt det er denne arten, sjølv om han er heilt ny for meg - og har nokre forvekslingsartar. Synspunkt?
© Nils Rogn (30.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Exoteleia dodecella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.07.2020)