Lokaliteter: Rogn, Hagane: 02.08.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:02.08.2020
Registrert:09.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana penziana (Praktskyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plemyria rubiginata (Rubinmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Epermenia illigerella (Skvallerkåltannmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.08.2020)