Lokaliteter: Rogn: 17.08.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:17.08.2020
Registrert:09.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhyacionia pinicolana (Praktfuruskuddvikler)
Antall:1
Merknad:Ny art her.
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (17.08.2020)