Lokaliteter: Rogn: 03.10.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:03.10.2020
Registrert:10.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Grått, pluss 8 grader om natta.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera fagata (Blek høstmåler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (03.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (03.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris fimbriana (Lyngflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her.
© Nils Rogn (03.10.2020)
© Nils Rogn (03.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (03.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (03.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha parenthesella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen