Lokaliteter: Rogn: 01.10.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:01.10.2020
Registrert:11.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Grått, +10
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ingen vanleg art her. Berre tre tidlegare funn.
© Nils Rogn (01.10.2020)