Lokaliteter: Rogn: 21.09.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:21.09.2020
Registrert:11.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skya, + 10.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.09.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Anacampsis populella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.09.2020)