Lokaliteter: Rogn: 15.09.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:15.09.2020
Registrert:11.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn, + 10.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmia trapezina (Gult rovfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lateritia (Teglrødt engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2020)