Lokaliteter: Rogn: 04.09.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:04.09.2020
Registrert:11.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (04.09.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celaena haworthii (Svart sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen