Lokaliteter: Rogn, Hagane: 02.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:02.06.2020
Registrert:12.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lyonetia clerkella (Slyngminérmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrocercops brongniardella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Overraskande å få denne eikearten også i år.
© Nils Rogn (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen