Lokaliteter: Rogn, Hagane: 16.08.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:16.08.2020
Registrert:14.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina montana (Lyst urtefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis jubata (Strybarkmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.08.2020)