Lokaliteter: Fyret, Jomfruland: 12.07.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Fyret, Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Dato:12.07.2016
Registrert:14.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:3
Voksestadium:Voksen