Lokaliteter: Rogn: 19.06.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:19.06.2020
Registrert:14.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Hecatera bicolorata (Tofargefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2020)