Lokaliteter: Rogn: 01.07.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:01.07.2020
Registrert:15.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbagana (Ryllikrotvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2020)
© Nils Rogn (01.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2020)