Lokaliteter: Rogn, Hagane: 12.07.2020

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:12.07.2020
Registrert:16.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.07.2020)