Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 07.07.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:07.07.2020
Registrert:20.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Disig, ca. 15 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hipparchia semele (Kystringvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (07.07.2020)