Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 13.07.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:13.07.2020
Registrert:20.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis paphia (Keiserkåpe)
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (13.07.2020)