Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 25.07.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:25.07.2020
Registrert:07.01.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet , 17 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (25.07.2020)