Lokaliteter: Holseker: 19.02.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:19.02.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (19.02.2021)