Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 29.04.2020

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:29.04.2020
Registrert:21.02.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet, regnbyger. 8-5 grader.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:11
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I felt


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen