Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 02.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:02.08.2020
Registrert:27.02.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aricia artaxerxes (Sankthansblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (02.08.2020)