Lokaliteter: Li: 16.07.2020

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Li (Sandnes, Rogaland)
Dato:16.07.2020
Registrert:01.03.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crocallis elinguaria (Bølgemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Frank Alendal (16.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann og hunn
© Frank Alendal (16.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn
© Frank Alendal (16.07.2020)