Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 07.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:07.08.2020
Registrert:07.03.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Issoria lathonia (Sølvkåpe)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Litt forkrøplet Sølvkåpe på en sti mellom hus
© Lucy Birgitte Liahjell (07.08.2020)