Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 09.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:09.08.2020
Registrert:07.03.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, ca. 21 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.08.2020)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.08.2020)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.08.2020)