Lokaliteter: Tomtabakken 3: 22.03.2021

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Tomtabakken 3 (Lillestrøm, Viken)
Dato:22.03.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, 11 grader
Kommentar til funn:Årets første neslesommerfugl på årets første krokus
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (22.03.2021)