Lokaliteter: Vollenskog 8, 1390: 01.04.2021

Rapportør:Margret Andersen
Observatører:Margret Andersen
Lokalitet:Vollenskog 8, 1390 (Asker, Viken)
Dato:01.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.04.2021
© Margret Andersen (01.04.2021)


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet01.04.2021
© Margret Andersen (01.04.2021)