Lokaliteter: Gardløs: 02.04.2021

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Lokalitet:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:02.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet30.03.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring01.04.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger01.04.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.04.2021