Lokaliteter: Indre Boge: 02.04.2021

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Indre Boge (Vaksdal, Vestland)
Dato:02.04.2021
Registrert:03.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kjølig, 3 grader om natten, litt hagl
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Alsophila aescularia (Vintermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)