Lokaliteter: Nesland: 03.04.2021

Rapportør:Anita
Observatører:Anita Røilid
Lokalitet:Nesland (Froland, Agder)
Dato:03.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet29.03.2021


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.2021