Lokaliteter: Barmanveien 9: 15.04.2021

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Barmanveien 9 (Hitra, Trøndelag)
Dato:15.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet. Vind - SV, 3.0 m/s. Temp: 2-4 °C.
Kommentar til metode:Lysfelle 21:30 - 05:00.
Kommentar til funn:Ingen eksemplarer i lysfellen, men hvilende på og rundt lysfelle.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:1 mørkt eksemplar og 1 lyst eksemplar.
© Frank Lyngvær (15.04.2021)
© Frank Lyngvær (15.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (15.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (15.04.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen