Lokaliteter: Rena og omegn: 11.04.2021

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Lokalitet:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:11.04.2021
Registrert:15.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solskinn og knallblå himmel
Kommentar til funn:Observasjonen er gjort i sørlig ende av Glommastien på Rena i Østerdalen.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
Observasjonen er gjort i sørlig ende av Glommastien på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (11.04.2021)