Lokaliteter: Vaksvik: 17.04.2021

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Lokalitet:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:17.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Apis (Honningbier) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Merknad:To individ i eit landskap med mest snødekke. 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021