Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 17.04.2021

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:17.04.2021
Registrert:18.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:6 grader kl. 23.45 , svak sydlig vind .
Kommentar til funn:Satt ved lys .
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Peter Forseth (17.04.2021)