Lokaliteter: Oshaug: 18.04.2021

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Lokalitet:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:18.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021