Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 19.04.2021

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:19.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Nattetemp. 7-8 grader , skyfritt og svak vind .
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen