Lokaliteter: Hustoft gnr. 150/4: 19.04.2021

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Lokalitet:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:19.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring19.04.2021


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2021


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring19.04.2021