Lokaliteter: Sørborg: 18.04.2021

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:18.04.2021
Registrert:20.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Voksestadium:Voksen