Lokaliteter: Rena og omegn: 20.04.2021

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Lokalitet:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:20.04.2021
Registrert:21.04.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solskinn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Observasjonen er gjort ved Hoppbakkene på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (20.04.2021)
Observasjonen er gjort ved Hoppbakkene på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (20.04.2021)
Observasjonen er gjort ved Hoppbakkene på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (20.04.2021)