Lokaliteter: Sætermo: 22.04.2021

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Lokalitet:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:22.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2021


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2021


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Merknad:Ett par 
Fenofase:Ankomst22.04.2021