Lokaliteter: Hustoft gnr. 150/4: 23.04.2021

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Lokalitet:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2021