Lokaliteter: Nes Verk rundt: 02.05.2021

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Lokalitet:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:02.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst02.05.2021


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Sang for første gang02.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang02.05.2021


Art:Notonectidae (Ryggsvømmere) 
Fenofase:Voksenstadiet02.05.2021


Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) 
Fenofase:Voksenstadiet02.05.2021