Lokaliteter: Indre Boge: 08.05.2021

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Indre Boge (Vaksdal, Vestland)
Dato:08.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, kjølig, 3 grader og rim om morgenen,
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (08.05.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (08.05.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen