Lokaliteter: Handalen: 13.05.2021

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Handalen (Hyllestad, Vestland)
Dato:13.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, vindstille, omkring 14 + grader.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Leptidea sinapis (Skoghvitvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Satt flere ganger på hvitveis-blomst. Vanskelig å se da. Her på grønn bakgrunn.
© Ole Terland (13.05.2021)